Trang chủ » Khoa học » Huang Wenshan (Hoàng Văn Sơn): Tiểu sử nhà nghiên cứu Văn hóa học, Xã hội học

Huang Wenshan (Hoàng Văn Sơn): Tiểu sử nhà nghiên cứu Văn hóa học, Xã hội học

Huang Wenshan (1901 – 1988): Nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc, sinh năm 1901 tại Đài Sơn, Quảng Đông. Năm 1921 tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, năm 1922 học cao học tại Đại học Columbia, Mỹ. Năm 1927 về Trung Quốc đảm nhận các nhiệm vụ giảng dạy tại ĐH Lao động Thượng Hải, Hiệu trưởng ĐH Kiến Thiết, Viện trưởng Học viện Pháp luật và Thương mại Quảng Đông, Chủ nhiệm Khoa Xã hội học ĐH Trung ương Trung Quốc. Năm 1949, ông ra Đài Loan, rồi sang Mỹ làm Viện trưởng Viện Văn hóa Trung Quốc tại Los Angeles, đồng thời tham gia giảng dạy tại các trường đại học ở Đài Loan và Hồng Kông.

Hoàng Văn Sơn dành nhiều thời gian để nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận cho ngành khoa học “Văn hóa học”, chủ trương ứng dụng tri thức các ngành nhân loại học, sử học, xã hội học v.v. để nghiên cứu tổng hợp các hiện tượng (hiện thực) văn hóa. Ông cho rằng tiến hóa xã hội không nằm ngoài tiến trình văn hóa, đồng thời những diễn biến của tiến trình của văn hóa xuất phát từ tiến hóa xã hội, có chức năng chi phối phương hướng của tiến hóa xã hội.

Ông đã xuất bản các cuốn Tiến hóa xã hội, Tuyển tập học thuật Hoàng Văn Sơn, Hệ thống Văn hóa học, Tuyển tập văn hóa đương đại, Văn hóa học và vị trí của nó trong hệ thống khoa học, Phương pháp luận lịch sử xã hội Trung Quốc cổ đại v.v… Trong số các tác phẩm này, hai cuốn Hệ thống Văn hóa học và Văn hóa học và vị trí của nó trong hệ thống khoa học gây được tiếng vang lớn, được nhiều nhà nghiên cứu về sau chú ý khi hoàn thiện cơ sở lý luận cho khoa học Văn hóa học tại Trung Quốc và Đài Loan. Theo đó, Văn hóa học là một khoa học độc lập, mang tính tổng hợp, có phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu rõ ràng. Khi các hiện tượng (hiện thực) văn hóa được nghiên cứu dưới lăng kính văn hóa học mới có thể nhìn thấy rõ được chân tướng, tính chất và các mối quan hệ nội tại của chúng.

Với những đóng góp của mình, tên tuổi của Hoàng Văn Sơn gắn liền với khoa học Văn hóa học (cùng với nhà nghiên cứu Trần Tự Kinh), song tiếc rằng cho đến nay (2009), ngành khoa học này vẫn chưa thật sự định hình ở cả Trung Quốc lẫn Đài Loan.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *