Trang chủ » Archives for Tháng Tám 2023

Tháng Tám 2023

Leslie Alvin White: Tiên phong về Tiến hóa Văn hóa, Lý thuyết Xã hội & Nhân chủng học

Leslie Alvin White (1900 – 1975): Nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ, cha đẻ của thuyết Tiến hóa mới (1940) và là người đưa ra thuật ngữ “Culturology” (1949) với luận điểm: Đã đến lúc cần phải có một khái niệm có giá trị xác thực khoa học cho văn hóa; văn hóa cần có khoa học chuyên ngành chứ không thể chỉ được giải thích hạn hẹp trong khuôn khổ của tâm lý học, sinh vật học và sinh lý học. Leslie Alvin White sinh ngày 19 tháng 01 năm 1900 tại Salida, Colorado, Mỹ.

Leslie Alvin White: Tiên phong về Tiến hóa Văn hóa, Lý thuyết Xã hội & Nhân chủng học Xem thêm »

Huang Wenshan (Hoàng Văn Sơn): Tiểu sử nhà nghiên cứu Văn hóa học, Xã hội học

Huang Wenshan (1901 – 1988): Nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc, sinh năm 1901 tại Đài Sơn, Quảng Đông. Năm 1921 tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, năm 1922 học cao học tại Đại học Columbia, Mỹ. Năm 1927 về Trung Quốc đảm nhận các nhiệm vụ giảng dạy tại ĐH Lao động Thượng Hải, Hiệu trưởng ĐH Kiến Thiết, Viện trưởng Học viện Pháp luật và Thương mại Quảng Đông, Chủ nhiệm Khoa Xã hội học ĐH Trung ương Trung Quốc

Huang Wenshan (Hoàng Văn Sơn): Tiểu sử nhà nghiên cứu Văn hóa học, Xã hội học Xem thêm »

Steward Julian Haynes: Tiểu sử nhà Sinh thái học văn hóa, Dân tộc học & Tiến hóa văn hóa

Steward Julian Haynes (1902 – 1972): Nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ, nổi tiếng với thuyết Tiến hóa đa hệ (Multilinear evolutionism) và là người đặt nền móng cho Sinh thái học văn hóa (Cultural ecology) cũng như cho lý thuyết về sự biến đổi văn hóa (culture change) Julian Haynes Stewward sinh ngày 31 tháng 01 năm 1902 tại Washington, Mỹ.

Steward Julian Haynes: Tiểu sử nhà Sinh thái học văn hóa, Dân tộc học & Tiến hóa văn hóa Xem thêm »